home contact
Despre IPP
Programe
Fonduri structurale
Publicaţii
Noutăţi

Community led monitoring and advocacy on Roma health, Request for Letters of Intent (LOIs), July 2014. AMHI and RHP are pleased to announce a new grant initiative to support civil society monitoring and advocacy on Roma health in Romania. These grants are aimed at organizations who seek to carry out advocacy on Roma health, including through the use of community monitoring to assess Roma access to health services and to engage with local, regional and national policy and decision-making to improve access. This may involve Capacity Building for organizations to increase their ability to carry out community monitoring and to increase the capacity of Roma communities to carry out monitoring and engage in advocacy.

Centrul de Suport pentru Politici Publice

Institutul pentru Politici Publice lansează serviciile Centrului de Suport pentru Politici Publice, departament specializat în cercetare aplicată şi pregătire în domeniul politicilor publice. Este o ocazie pentru cei interesaţi de a îşi consolida cunoştinţele intrând în contact cu practicieni din IPP care lucrează în mod efectiv în evaluare de politici publice atât la nivel local cât şi central.

Propuneri IPP revizuire Constitutie
Atașate sunt propunerile de modificare ale Constitutiei trimise de către Institutului pentru Politici Publice (IPP), Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României.
EU FUNDS WATCH

Transparenţa utilizării, progres în absorbţie, programarea următorului exerciţiu financiar

Sunteţi aici: IPP

IPP solicită în continuare Ministerelor eforturi pentru nominalizarea în Programele Operaționale a proiectelor majore cu impact pentru următorii 10 ani

Bucureşti, 24 iulie 2014 ■ Lansate spre dezbatere publică într-o perioadă de vacanță, cu consecința limitării posibilității cât mai multor grupuri interesate de a le comenta conținutul, noile variante ale Programelor Operaționale aferente fondurilor structurale și de investiții pentru 2014 -2020, nu vor aduce modificări radicale față de tematicile și zonele de intervenție abordate în actualul exercițiu financiar 2007 - 2013. Noile variante ale PO (Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capacitate Administrativă, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Asistență Tehnică) au reușit să includă, în opinia Institutului pentru Politici Publice (IPP), un inventar mai detaliat – cel puțin în anumite domenii – al tipurilor de investiții prioritare care urmează a fi realizate cu bani europeni, rămânând diferențe vizibile de maturitate și consistență la nivelul acestor importante documente ce vor ghida alocarea celor peste 28 de miliarde de euro în viitorii 10 ani (7+3).

Ne-am fi așteptat ca responsabilii cu planificarea priorităților de finanțare din fonduri structurale să aibă o abordare mult mai curajoasă în sensul nominalizării unor sectoare - cheie, dar și a unor proiecte publice majore de investiții în cadrul domeniilor prioritare; am reținut totuși faptul că unele Programe Operaționale au identificat - pentru această versiune a Programelor, până la o anumită limită, mult mai bine, față de anterioarele variante aceste sectoare și abordări prioritare în care vor fi orientate investițiile în 2014 - 2020. Apreciem și faptul că noile versiuni asumă mult mai clar faptul că România va exploata aglomerările urbane, sprijinirea comunităților urbane fiind constant solicitată de Institutul pentru Politici Publice în ultimii ani concomitent cu asumarea politică a re-evaluării capacității multor comune din România de a se auto-susține . IPP consideră că România trebuie să investească cu prioritate în comunitățile urbane pentru a genera un impact sporit în eforturile de creștere a nivelului de dezvoltare locală. Considerăm o măsură inspirată identificarea din această etapă a procesului de negociere cu UE, în unele Programe Operaționale, a așa - numitor proiecte majore, predefinite (ex: cadastrul național, metroul București – Ilfov, sistemul de termoficare din Capitală, Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare), însă portofoliul acestor proiecte este extrem de redus prin comparație cu nevoile de prioritizare în sectoarele – cheie: transporturi/mobilitate, mediu, dezvoltare economică.
Bucureşti, 10 iulie 2014 ■ România trebuie să depună toate eforturile pentru a evita repetarea experienței aplicării de corecții financiare în exercițiul 2014 – 2020, cele aplicate până în prezent fiind estimate (neoficial) la minim 1 mld euro ceea ce reprezintă aproximativ 15% din rata absorbției fondurilor la data de 30 iunie 2014.

Precoupate să identifice cauzele care au generat un fenomen ce a atins nivelul național în acets exercițiu financiar, Institutul pentru Politici Publice (IPP) și Țuca Zbârcea & Asociații au organizat recent un eveniment ocazionat de lansarea culegerii de spețe privind Hotărâri ale instanţelor de judecată în cauze privind corecţii financiare în proiectele cu finanţare din fonduri structurale. Ediția 2014 dedicată deciziilor instanțelor de judecată confirmă – după cea din 2013 aferentă notelor de constatare a neregulilor emise de către Autoritățile de Management în urma controlului Autorității de Audit – faptul că fenomenul corecțiilor financiare atinge, deși putea fi prevenit, mai multe segmente ale societății iar efectele sale în lanț vizează administrația centrală, administrația locală, justiția și nu în ultimul rând, cetățenii din comunitățile în care se implementează proiectele.

În deschiderea evenimentului, Directorul de Programe al IPP, Elena Tudose, a punctat faptul că peste 60% din situațiile de corecții financiare analizate în primul volum fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată. În 55% din procese, autoritatea locală are câștig de cauză iar în 85% din deciziile irevocabile ale instanțelor, este menținută sentința primei instanțe. Durata medie a proceselor având ca obiect anularea notelor de aplicare a corecțiilor financiare până la formularea deciziei definitive și irevocable a fost de 18 luni, cu variații între 7 luni (cel mai scurt proces) și 2 ani (cel mai lung).
Bucureşti, 2 iulie 2014 ■ Deși actuala legislatură parlamentară arăta semnele unei activități consistente, prin lansarea unor proiecte extrem de importante, precum revizuirea Constituției, amendarea legilor electorale, descentralizarea administrativă, proiectul legii codului de conduită pentru parlamentari, rând pe rând toate aceste proiecte au fost abandonate. Dezbaterea publică pe astfel de teme a fost aproape inexistentă. Legea care viza descentralizarea administrativă, de exemplu, a fost aprobată la sfârșitul anului trecut prin asumarea răspunderii Guvernului Ponta în fața Parlamentului, proiectul nefiind supus dezbaterii publice. După ce Curtea Constituțională a declarat, în luna ianuarie, legea ca fiind neconstituțională, proiectul a rămas practic blocat de atunci la Comisiile Permanente, cele care ar trebui să pună în aplicare decizia Curții și să revizuiască legea sub aspectele declarate neconstituționale.

În schimb, în percepția publică, Parlamentul este tot mai des asociat cu toate cazurile deputaților și senatorilor anchetați de către Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru diverse situaţii grave, de la cazuri de corupție, conflict de interese, mită, ajungându-se inclusiv la arestări și condamnări definitive în rândul aleşilor.
Bucureşti, 26 mai 2014 ■ Așa cum Institutul pentru Politici Publice (IPP) atrăgea atenția încă din luna martie, ascensiunea extremiștilor la nivel european obligă principalele două grupuri parlamentare – popularii și socialiștii – să lase deoparte divergențele și să își unească forțele la nivelul Parlamentului European.

După scrutinul din 25 mai, rezultatele preliminare indică faptul că PPE a câștigat 28,23% din voturile exprimate la nivel european, social-democrații (S&D) rămân pe locul al doilea, cu 25%, în timp ce formațiunile eurosceptice și cele extremiste au împreună aproape 20% din mandatele din Parlamentul European. Principalele două grupuri parlamentare – PPE și S&D – sunt așadar obligate să lase deoparte divergențele de doctrină și să colaboreze mult mai strâns, pentru a contracara ascensiunea partidelor eurosceptice și extremiste.

Deși rămâne grupul parlamentar cu cei mai mulți eurodeputați, PPE înregistrează o pierdere de 8% față de alegerile din 2009, când au câștigat 36% din mandate. În schimb, social-democrații rămân la același nivel ca și în urmă cu 5 ani, cu 25% din total mandate (potrivit rezultatelor parțiale publicate pe site-ul PE). În acest context, PSD-ul din România aduce a patra contribuție ca număr de mandate, la grupul socialiștilor europeni (cu un total estimat de 16 mandate câștigate) în timp ce partidele românești de dreapta au dat popularilor un număr total de 15 mandate.
Așa cum indică datele provizorii, ALDE va avea o proporție de 9,5% din locurile în PE, Verzii și conservatorii (ECR) au pierdut în jur de 1% comparativ cu alegerile din 2009, în timp ce stânga unită (GUE/NGL) a rămas aproximativ la același nivel ca în urmă cu 5 ani.

Deși partidele de dreapta sunt în scădere la nivel european, acest electorat nu a fost câștigat de partidele de stânga, ci de formațiunile eurosceptice și de cele extremiste.
Bucureşti, 20 mai 2014 ■ În cadrul primei dezbateri publice despre efectele noii legi a Salubrității, organizată de Institutul pentru Politici Publice (IPP), Asociația Română de Salubritate și Green Group România, Vrancart S.A., Ambro Suceava și EcoPaper S.A s-au clarificat o serie de elemente interpretabile cu efecte negative în ceea ce privește atât eficienta funcționare a serviciilor de salubrizare, cât și a industriei de reciclare. Astfel, reprezentanții industriei de reciclare au contestat faptul că din textul legii se înțelege că deșeurile de ambalaje sunt incluse în categoria deșeurilor municipale și/sau menajere și în același timp au susținut delimitarea clară a dreptului de proprietate asupra deșeurilor și libera concurență pe piața colectării deșeurilor de ambalaje.

Ca urmare a dezbaterii și în contextul adoptării noii legi, s-a stabilit faptul că cetățeanul, în calitate de proprietar al deșeului pe care îl generează, va putea alege între două modalități de a se dispensa de acesta, optând pentru unul dintre următoarele două sisteme de colectare:

• comercializarea deșeurilor, prin societățile de colectare de pe piața liberă;
• va renunța la valoarea deșeului, depozitându-l în pubela municipalității de unde, mai departe, administrația locală devine proprietară, gestionându-l direct sau delegând gestiunea acestuia către un operator privat, acesta fiind răspunzător pentru colectarea, transportul și sortarea deșeurilor.
Raport activitate

Cel mai recent raport al IPP
Noutăți editoriale
100+ hotărâri ale instanțelor de judecată în cauze privind corecții financiare din fondurile structurale. Culegere de spețe la nivelul autorităților municipale și județene
Pentru comenzi vă rugăm contactați Loredana Mateescu la telefon 0720 534 655, loredanae@ipp.ro
Contracte de concesiune
IPP pune la dispoziţia publicului 163 de contracte de concesiune a serviciilor publice municipale însumând aproape 6.000 de pagini
www.alesiivoteaza.ro
IPP vă prezintă începând cu 2006 modul cum votează parlamentarii dar şi o serie de alte aspecte cantitative ale activităţii acestora
Noutăți editoriale
Culegere cu peste 100 de spețe de la nivelul autorităților locale și județene aferente proiectelor finalizate sau în implementare din 2007 până în prezent.
Pentru comenzi vă rugăm contactați Loredana Mateescu la telefon 0720 534 655, loredanae@ipp.ro

Politică pentru Cetăţeni nu pentru profit!

Jurisprudență 544
IPP vă oferă o bază de date cu aproape 1.000 de hotărâri ale instanțelor în dosare pe Legea 544/2001
Informaţii de interes public
De peste 10 ani Institutul pentru Politici Publice (IPP) luptă pentru afirmarea şi protejarea dreptului de acces la informaţii de interes public. Considerăm că orice cetăţean, indiferent de mediul de rezidenţă, educaţie, vârstă etc. are dreptul să cunoască orice informaţie care priveşte sau rezultă din activitatea unei instituţii/autorităţi publice.

Aplicaţie transparenţă
Aplicaţie dezvoltată gratuit de IPP pentru compartimentele însărcinate cu atribuţii privind accesul la informaţii