home contact
Despre IPP
Programe
Fonduri structurale
Publicaţii
Noutăţi

Community led monitoring and advocacy on Roma health, Request for Letters of Intent (LOIs), July 2014. AMHI and RHP are pleased to announce a new grant initiative to support civil society monitoring and advocacy on Roma health in Romania. These grants are aimed at organizations who seek to carry out advocacy on Roma health, including through the use of community monitoring to assess Roma access to health services and to engage with local, regional and national policy and decision-making to improve access. This may involve Capacity Building for organizations to increase their ability to carry out community monitoring and to increase the capacity of Roma communities to carry out monitoring and engage in advocacy.

Centrul de Suport pentru Politici Publice

Institutul pentru Politici Publice lansează serviciile Centrului de Suport pentru Politici Publice, departament specializat în cercetare aplicată şi pregătire în domeniul politicilor publice. Este o ocazie pentru cei interesaţi de a îşi consolida cunoştinţele intrând în contact cu practicieni din IPP care lucrează în mod efectiv în evaluare de politici publice atât la nivel local cât şi central.

Propuneri IPP revizuire Constitutie
Atașate sunt propunerile de modificare ale Constitutiei trimise de către Institutului pentru Politici Publice (IPP), Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României.
EU FUNDS WATCH

Transparenţa utilizării, progres în absorbţie, programarea următorului exerciţiu financiar

Sunteţi aici: IPP

Din cauza amânării adoptării Bugetului pe 2015, actualele Programele Naționale de Sănătate vor funcționa cu prerogare și anul viitor din aceleași alocări financiare

Bucureşti, 9 decembrie 2014 ■ Deși mai sunt doar câteva zile până la sfârșitul anului, noile Programe Naționale de Sănătate pentru anul 2015 nu au fost încă supuse consultării publice, principalul motiv fiind amânarea adoptării Bugetului pe anul viitor, dar și prelungirea transferului de competențe în finanțarea acestor programe de la Ministerul Sănătății la Casa Națională de Asigurări de Sănătate de la 1 ianuarie 2015. Sănătatea nu a reprezentat, din păcate, o prioritate în bugetul de stat în anii 2013 - 2014, alocările financiare pentru Programele Naționale de Sănătate fiind cu aproximativ 71% mai mici în anul 2013 față de 2011. România a avut pentru 2013 – 2014 un număr de 19 Programe Naționale de Sănătate (6 finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și 13 finanțate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate) care reflectă prioritățile Guvernului în domeniul sănătății publice.

Împreună cu cele mai reprezentative organizații ale romilor, Institutul pentru Politici Publice (IPP) a organizat recent o consultare cu reprezentanții Ministerului Sănătății cu privire la eficiența a 2 Programe Naționale de Sănătate privind Imunizarea, și respectiv Sănătatea Femeii și a Copilului. La aceasta s-a adăugat Acțiunea privind Mediatorii Sanitari, inițiativă finanțată tot din bugetul Ministerului Sănătății, cu țintă reală asupra îmbunătățirii accesului grupurilor vulnerabile, în special a comunităților rome, la servicii medicale specializate și la educație sanitară adecvată.

Punctul de vedere al IPP și partenerilor săi este că indicatorii de măsurare a eficienței acestor alocări financiare guvernamentale nu sunt pe deplin adaptați realității curente, nemăsurând, de exemplu eficiența alocărilor financiare în corelație cu obiectivele propuse pentru fiecare program, dar nici în legătură cu nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile, cum sunt comunitățile de romi. În finalul discuției, IPP alături de organizațiile romilor au cerut Ministerului Sănătății o largă consultare la momentul programării priorităților în cadrul acestor Programe Naționale de Sănătate pentru perioada 2015 – 2016 precum și o temeinică evaluare a impactului acțiunilor derulate în cadrul acestora până în prezent. IPP consideră că o decizie eficientă privind reorganizarea generală a alocărilor financiare în cadrul celor 2 Programe Naționale de Sănătate (Imunizare și Sănătatea Femeii și a Copilului) se va face în măsura în care autoritatea care va gestiona în continuare Programele Naționale de Sănătate își va asuma o analiză de nevoi complexă dar și decizia alocării de fonduri în acord cu nevoile identificate, respectiv cu impactul estimat la nivelul beneficiarilor acestor programe.

Pentru informații suplimentare, contactați Loredana Totoliciu (Ercuș), IPP, tel: 021 212 3126, e-mail: loredanae@ipp.ro.

București, 4 decembrie 2014 ■ Cum Guvernul se află pe ultima sută de metri în ce privește revizuirea legislației achizițiilor publice, Institutul pentru Politici Publice (IPP), cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România, a invitat în România pe Directorul PIANOo – Centrul de Expertiză pentru Achiziții Publice din cadrul Ministerului Economiei din Olanda. Domnul Wouter Stolwijk conduce instituția olandeză similară Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP) din România, o instituție cu activitate intensă în cei 10 ani de existență în Olanda.

Prin Decizia nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor, Guvernul României a înființat un grup de lucru format din președinți și experți ai instituțiilor și structurilor publice implicate în procesul achizițiilor publice, aceștia urmând să prezinte Guvernului, la sfârșitul acestui an, propunerile sale de reformă în domeniul achizițiilor publice. Prezența domnului Wouter Stolwijk, studiul conținând cele mai recente evaluări ale IPP în ceea ce privește volumul și eficiența achizițiilor publice din România dar și dezbaterile în cadrul mesei rotunde pe care IPP a organizat-o astăzi, 4 decembrie a.c., urmăresc să contribuie cu sugestii concrete la recomandările înaintate Guvernului pentru reformarea profundă a legislației în domeniul achizițiilor, mai ales, în legătură cu:

1. profesionalizarea corpului public de specialiști implicați în procesul de achiziții publice prin concentrarea expertizei calificate pentru achizițiile strategice la nivel regional și central
2. creșterea calității ofertelor de servicii și produse depuse de către operatorii economici prin parcurgerea unei etape premergătoare de obținere a unei calificări în domeniul în care aceștia activează
3. asigurarea durabilității produselor și serviciilor achiziționate și în final, eficientizarea cheltuirii fondurilor publice prin sistemul de achiziții publice.

București, 28 noiembrie 2014 ■ Luând act de declarațiile de astăzi ale unuia dintre foștii lideri marcanți ai Partidului Social Democrat (PSD) - Mircea Geoană, fost Președinte al partidului, candidat al acestui partid în alegerile prezidențiale 2009 și anume: „Am informaţii că a fost o discuţie şi ştiu clar că Ponta exclusiv a decis să nu fie mai multe secţii” (stiripesurse.ro - redactor Florin Puşcaş, 28.11.2014)”, aspecte confirmate și de Marian Vanghelie prin declaraţiile acestuia oferite presei centrale, anume: "Domnul Ponta știa (de nevoia suplimentării secțiilor - notă stiripesurse.ro, Redactor Florin Pușcaș, 28.11.2014) și Dragnea l-a oprit. [...] Domnul Dragnea a zis că dacă se vor face mai multe secții în străinătate se vor pierde alegerile"), Institutul pentru Politici Publice (IPP) solicită Direcției Naționale Anticorupție să investigheze posibila încălcare a art .13 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de corupție (”Fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani”) de către liderii PSD, printre care Victor Ponta și Liviu Dragnea. Considerăm că se impune de urgenţă ca DNA să verifice aceste informații în condițiile în care, la cele două tururi de scrutin pentru alegerile prezidențiale 2014, unui număr de peste 200.000 de români din diaspora li s-a încălcat dreptul constituțional de a vota, aceştia nereușind să intre în secțiile de votare în intervalul aferent votării stabilit prin lege, după 8 ore de așteptare la coadă în faţa secţiei.

Bucureşti, 23 noiembrie 2014 ■ Institutul pentru Politici Publice (IPP) cere Guvernului și partidelor de la Guvernare să treacă de șocul pierderii alegerilor prezidențiale de către candidatul pe care l-au susținut și să își îndrepte toată atenția spre îmbunătățirea și finalizarea celor 8 Programe Operaționale care vor aduce în România 30,7 miliarde Euro, reprezentând fondurile europene structurale și de investiții aferente exercițiului financiar 2014 - 2020. Cerem tuturor partidelor să se implice pe finalul acestui an într-un efort național de a finaliza Programele Operaționale (PO) pentru ca România să beneficieze de fondurile europene 2014 -2020 cât mai curând. Toate elementele obiective, inclusiv multitudinea de observații din partea Comisiei pe versiunile PO prezentate de România indică riscul ratării, în curând, a unui întreg an la finanțare pentru România și, în acest context, ne surprind declarațiile Ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici cum că se vor lansa, până la finalul acestui an, primele apeluri de proiecte aferente 2014 - 2020.
Raport activitate

Cel mai recent raport al IPP
Noutăți editoriale
100+ hotărâri ale instanțelor de judecată în cauze privind corecții financiare din fondurile structurale. Culegere de spețe la nivelul autorităților municipale și județene
Pentru comenzi vă rugăm contactați Loredana Mateescu la telefon 0720 534 655, loredanae@ipp.ro
Contracte de concesiune
IPP pune la dispoziţia publicului 163 de contracte de concesiune a serviciilor publice municipale însumând aproape 6.000 de pagini
www.alesiivoteaza.ro
IPP vă prezintă începând cu 2006 modul cum votează parlamentarii dar şi o serie de alte aspecte cantitative ale activităţii acestora
Noutăți editoriale
Culegere cu peste 100 de spețe de la nivelul autorităților locale și județene aferente proiectelor finalizate sau în implementare din 2007 până în prezent.
Pentru comenzi vă rugăm contactați Loredana Mateescu la telefon 0720 534 655, loredanae@ipp.ro

Politică pentru Cetăţeni nu pentru profit!

Jurisprudență 544
IPP vă oferă o bază de date cu aproape 1.000 de hotărâri ale instanțelor în dosare pe Legea 544/2001
Informaţii de interes public
De peste 10 ani Institutul pentru Politici Publice (IPP) luptă pentru afirmarea şi protejarea dreptului de acces la informaţii de interes public. Considerăm că orice cetăţean, indiferent de mediul de rezidenţă, educaţie, vârstă etc. are dreptul să cunoască orice informaţie care priveşte sau rezultă din activitatea unei instituţii/autorităţi publice.

Aplicaţie transparenţă
Aplicaţie dezvoltată gratuit de IPP pentru compartimentele însărcinate cu atribuţii privind accesul la informaţii